UVJETI KORIŠTENJA

INTERNETSKE STRANICE www.lilly.ba

Dobro došli na internet stranicu Eli Lilly B-H d.o.o Sarajevo (dalje: "Lilly"). Korištenjem ove internet stranice pristajete biti obavezani ovim Uslovima korištenja (dalje: Uslovi), kao i svim važećim zakonima i propisima. Ako se ne slažete s ovim Uslovima, ne smijete koristiti ovu internet stranicu.

Informacije koje se nalaze na ovoj internet stranici prikazane su u skraćenom obliku, opće su naravi, a prezentiraju se samo u informativne svrhe. Ova stranica i sadržaji koje nudi prezentirani su "kakvi jesu". Lilly, s njim povezana društva, nosioci licence i dobavljači, do zakonom dopuštenih granica isključeni su od bilo kakve odgovornosti ili garancije, izrečene ili nagoviještene, zakonske ili ugovorene, uključujući ali ne ograničavajući se na podrazumijevane garancije prodaje, nepovredivosti prava trećih osoba i primjerenosti za određene namjene. "Lilly", s njim povezana društva, nosioci licence i dobavljači ne tvrde niti daju garancije za tačnost, pouzdanost, potpunost, prikladnost ili pravovremenost sadržaja, softvera, teksta, grafike, alata, veza ili komunikacija koje su prezentovane na ovoj stranici ili putem upotrebe iste, ili na bilo kojem mjestu povezanom (linked) sa ovom stranicom. "Lilly" ne garantuje da će stranica biti dostupna, bez prekida, bez greški, bez virusa ili drugih štetnih komponenti.

Ovu stranicu, njene sadržaje ili sadržaje stranica koje su povezane (linked) koristite na vlastitu odgovornost uz preuzimanje rizika. U zakonom dopuštenim granicama "Lilly", s njom povezana društva, nosioci licence, dobavljači i treće osobe spomenute na ovoj stranici isključene su od odgovornosti za bilo kakvu štetu (uključujući, ali i bez ograničenja, slučajnu i direktnu štetu, uzročnu i posljedičnu štetu, povrede/smrti , izgubljenu dobit, ili štete proizašle iz gubitka podataka ili prekida poslovanja) koja proizilazi iz upotrebe ili nemogućnosti korištenja ove stranice ili sadržaja ili bilo kakvog propusta, greške, prekida, kašnjenja u radu ili prijenosu, kompjuterskog virusa, kvara sistema, ili gubitka podataka uzrokovanog upotrebom ili nemogućnosti korištenja bilo koje povezane ili internet stranice kojima upravlja treća strana, bilo na temelju garancije, ugovora, krivice ili nekoj drugoj pravnoj osnovi, kao i bez obzira na to jeli ili nije "Lilly" upoznata sa mogućnošću nastanka takvih šteta. Ukoliko niste zadovoljni sa ovom stranicom, uslugama "Lillyja" ili ovim Uslovima, Vaše isključivo pravo je prestanak korištenja ove stranice.

Sadržaj ove stranice nije namijenjen da na bilo koji način bude zamjena za profesionalni medicinski savjet i isti ne treba tumačiti kao preporuku za način liječenja. Niti sadržaj niti bilo koja usluga koja se nudi putem ove stranice nema za svrhu da se u nju pouzda radi uspostavljanja medicinskih dijagnoza ili radi liječenja. Samo doktor koji je imao priliku za ličnu interakciju s pacijentom, uvid u medicinsku evidenciju pacijenta i priliku za provođenje odgovarajućeg nadzora, može dati preporuke za liječenje. Uvijek tražite savjet od doktora ili drugog kvalificiranog zdravstvenog osoblja u pogledu bilo kakvih pitanja koje imate u vezi sa Vašim zdravstvenim stanjem. Nikada nemojte zbog nečega što ste pročitali na ovoj internet stranici zanemariti savjet doktora ili odgađati da ga potražite.

S ciljem Vašeg cjelovitog informisanja, ova stranica daje „linkove“ koji upućuju na druge internet stranice. Korištenjem navedenih „linkova“ napuštate ovu stranicu i preuzimate rizik njihovog korištenja. Vaše korištenje stranica trećih osoba je na vlastitu odgovornost i podliježe uslovima upotrebe na takvim stranicama. Kako "Lilly" ne kontrolira sadržaj drugih internet stranica s kojima Vas možemo povezati, kao i zbog konstantne promjenjivosti sadražaja istih, ne možemo biti odgovorni za sadržaj, prakse ili standarde takvih stranica. U zakonom dopuštenim granicama "Lilly" isključuje ili ograničava svoju odgovornost za sadržaj, postupke ili standarde internet stranica trećih osoba. "Lilly" ne podržava sadržaj bilo kojih internet stranica trećih osoba. "Lilly" nije odgovoran za sadržaj povezanih stranica trećih osoba, stranice uokvirenih unutar stranice, reklame trećih osoba, te ne daje bilo kakve i tvrdnje u vezi s njihovim sadržaja ili tačnosti.

Za puni pristup ovoj stranici, možda ćete se morati registrirati na stranicu i ispuniti registracijski upitnik. Registracijom na stranicu Vi prihvatate ove Uvjete i odgovorni ste za održavanje povjerljivosti Vašeg korisničkog računa i lozinke, kao i za ograničavanje korištenja Vašeg kompjutera. Prihvatate odgovornost za sve aktivnosti koje se odvijaju sa Vašeg računa ili lozinke i svako njihovo korištenje smatrat će se učinjenim od Vas lično. Vi ćete osigurati da je svako korištenje Vašeg računa u potpunosti u skladu s ovim Uvjetima. Zabranjen je prijenos računa na bilo koje druge pravne ili fizičke osobe.

Osim ako drugačije nije izričito navedeno na ovoj stranici, ako pošaljete bilo kakve informacije, uključujući sve komentare, primjedbe, prijedloge, ideje, bilješke, crteže, grafike, konceptualna rješenja, pojmove ili druge informacije, ustupate tu informaciju, kao i sva Vaša prava u vezi s njom, bez naknade "Lillyju". Takve informacije se neće smatrati povjerljivim, te "Lilly" neće imati obavezu bilo koje vrste u vezi s takvim informacijama i slobodan ih je reproducirati, koristiti, objaviti i distribuirati drugima bez ograničenja, osim onih koja su određena Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 49/06, 76/11 i 89/11) i drugim primjenjivim zakonima o zaštiti privatnosti, sve bez Vašeg pristanka ili bilo kakve naknade za Vas ili bilo koga drugoga. "Lilly" će biti slobodan koristiti bilo koji know-how ili tehnike sadržane u takvim informacijama za bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na razvoj, proizvodnju i reklamiranje proizvoda koji uključuju takve informacije. To vrijedi bilo da su takvi podaci podnijeti putem e-maila, putem obrasca na stranici, na oglasnoj ploči ili na bilo koji drugi način. "Lilly" može s vremena na vrijeme vršiti nadzor, pregled ili prema vlastitom nahođenju izmijenu ili brisanje postova koje napravite na stranici. Opreza radi ističemo da "Lilly" nije i obavezan to činiti.

Saglasni ste da nećete podnijeti ili prenijeti bilo koji materijal koji je nezakonit, prijeteći, klevetnički, pogrdan, opscen, pornografski, neprikladan ili koji na neki drugi način krši bilo koji zakon, propis ili pravilo. Vi ste i odgovorni za bilo koji materijal koji ste nam poslali na stranicu. Slažete se da nećete vršiti unos (upload), slati e-mailom, poštom ili prenositi ili distribuirati ili na drugi način objaviti preko web stranice bilo koji materijal koji ometa ili onemogućava normalni rad stranice, uključujući objavljivanje ili na drugi način prijenos materijala koji se ne odnose na predmet o kojem je riječ ili na neki drugi način ograničava ili sprečava drugog korisnika u korištenju stranice. Korištenjem ove stranice, možete poslati i/ili "Lilly" može prikupiti određene ograničene informacije o Vama i Vašem korištenju internet stranica. Korištenjem ove stranice dajete dozvolu da takve ili druge lične podatke koristimo u bilo koju svrhu prema našem izboru, uključujući i reklamne svrhe, a sve u skladu sa važećom zakonskom regulativom o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini.

Prilikom korištenja ove stranice, informacije će se prenositi putem medija koji je izvan kontrole i nadležnosti "Lillyja" i njenih dobavljača. U skladu s tim, "Lilly" ne preuzima odgovornost za kašnjenje ili u pogledu kašnjenja, neuspjeh prijenosa, prekida ili izmjenu bilo kojeg podatka ili drugih informacija koje se emitiraju u vezi s koristenjem ove stranice.

Sjedište "Lillyja" je u Bosni i Hercegovini i ova stranica je namijenjena za korištenje isključivo korisnicima s prebivalištem u Bosni i Hercegovini. "Lilly" ne tvrdi da su materijali koji su u upotrebi na stranici prikladni ili dostupni za korištenje u drugim nadležnostima. Moguće je da pristup sadržaju ove stranice nije pravno dopušten određenim osobama ili u određenim zemljama van teritorija Bosne i Hercegovine. Ako pristupate ovoj stranici sa područja izvan Bosne i Hercegovine, to činite na vlastiti rizik i uz odgovornost za poštivanje zakona iz Vaše nadležnosti.

Ovi Uvjeti su uređeni i podliježu primjeni pravnih propisa Bosne i Hercegovine, bez primjene pravila o rješavanju sukoba zakonskih načela i o upućivanju na strano pravo. Ako nadležni sud za bilo koju od odredbi ovih Uvjeta utvrdi da je ništavna, ništavnost te odredbe neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Uvjeta.

Izričito prihvatate isključivu nadležnost mjesno nadležnog suda u Bosni i Hercegovini za bilo koji spor s "Lillyjem" koji na bilo koji način proizađe iz upotrebe ove stranice i primjene ovih Uvjeta.
Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju sporazum između Vas, kao korisnika i "Lillyja" s obzirom na korištenje ovih stranica i sadržaja.

"Lilly" može izmijeniti ove Uvjete korištenja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Savjetujemo Vam da redovno provjeravate je li došlo do izmjena ovih Uslova, te Vas upozoravamo da bilo kakvo korištenje ove stranice nakon izmjene ovih Uvjeta podrazumijeva njihovo prihvatanje.

"Lilly" može raskinuti ovaj ugovor, otkazati Vaš pristup cijeloj ili dijelu stranice, ili ograničiti svaki Vaš pristup cijeloj ili dijelu stranice u bilo koje vrijeme, bez prethodne obavijesti, ukoliko smatra prema vlastitoj procjeni da ste prekršili ili da ćete prekršiti bilo koji Uslov ovog ugovora, ili po procjeni potrebe za istim. Vi, kao posjetilac stranice, možete raskinuti ovaj ugovor u bilo koje vrijeme uništavajući sve materijale koje ste dobili putem ove stranice i prestankom korištenja ove internetske stranice.

Vaše korištenje ove stranice podliježe primjeni Izjave o zaštiti autorskih prava i Pravila o privatnosti.