Odgovornost

je sama suština onoga što predstavljamo.

Eli Lilly and Company već skoro 140 godina predano radi na tome da bude odgovoran globalni građanin – u velikoj mjeri putem duge istorije filantropskih doprinosa.

Change sentence:Prema današnjem razumijevanju poslovna odgovornost više je od davanja u dobrotvorne svrhe. Oslanjamo se na našu naučnu, tehničku i poslovnu stručnost kako bismo služili pacijentima, pomogli društvu i smanjili štetan uticaj na okolinu.

Radimo i na poboljšavanju globalnog zdravlja tako što omogućavamo lakši pristup lijekovima , jačajući smjernice koje podstiču bolje zdravlje i pružajući pomoć onima koji je trebaju, kao i aktivno sudjelujući u društvu kojem služimo.

Smatramo da saradnja s vlastima i drugim zainteresovanim stranama gradi međusobno povjerenje i jača zajedničke interese na korist pacijenata i samog društva. Svjesni smo i da nam sprovođenje poslovne odgovornosti omogućava da privučemo principijelnu, strastvenu i kreativnu radnu snagu — pojedince koji žele da ujedine svoje talente u našu misiju poboljšanja globalnog zdravlja.

Cilj naših projekata je globalan. Međutim, želimo da se naš trud osjeti i na lokalnom nivou, te stoga predano ulažemo u društva u kojima radimo.

Clinical Trials
More info on clinical trials here.