Našim proizvodima

Se zbrinjavaju pacijenti širom svijeta

Kao vodeća inovativna kompanija, "Lilly" razvija rastući asortiman farmaceutskih proizvoda fokusiranih na zadovoljavanje nekih od najvažnijih potreba u oblasti kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, endokrinološkog sistema, muskuloskeletalnih bolesti, neuronauke, onkologije i urologije.
Na tržištu Bosne i Hercegovine su registrirani sljedeći lijekovi:

Dijabetes

Humalog® (analog humanog inzulina)

Humulin® (humani inzulin)

Abasaglar® (inzulin glargin)

Trulicity® (dulaglutid)

Neuronauka

Zyprexa® (olanzapin)

Urologija

Cialis® (tadalafil)