Lilly u Evropi

Kompanija "Lilly" ima značajnu ulogu u Evropi još od uspostavljanja naše prve filijale u Velikoj Britaniji 1934. godine.

  • Godišnja ulaganja kompanije u istraživanje i razvoj u Evropi dvostruko su se povećala u posljednjih deset godina, premašuju 450 miliona eura, a zapošljavamo blizu 9,000 ljudi iz cijele regije.
  • Imamo dva velika istraživačka centra u Evropi, u Velikoj Britaniji i Španiji – kao i veliku proizvodnu mrežu.
  • Otprilike trećina svih naših kliničkih ispitivanja u svijetu obavlja se u Evropi, što podrazumijeva ulaganje od gotovo 125 miliona eura svake godine.
  • Naši proizvodni centri u Evropi važni su izvoznici u druge dijelove svijeta. Naprimjer, centar u Španiji izvozi u više od 120 zemalja svijeta, a 92% proizvedene robe u Fegersheimu (Francuska) izvozi se u više od 100 zemalja na pet kontinenata.
  • Istraživački centar kompanije "Lilly" u Velikoj Britaniji sjedište je mnogih pionirskih inovacija, a predstavlja i centar izvrsnosti u neuronaukama. Trenutno je više od 600 osoba zaposleno u centru, a među zaposlenima u više od 30 grana zastupljeno je više od 45 nacionalnosti.
  • Kompanija "Lilly" podržava Inovativnu zdravstvenu inicijativu (IMI), najveće javno-privatno partnerstvo u oblasti Life Science R&D (istraživanje i razvoj), i aktivno učestvuje u gotovo 19 projekata na polju dijabetesa, neuronauka i onkologije, ulažući više od 20 miliona eura.