IZJAVA O ZAŠTITI

AUTORSKIH PRAVA - internet stranica www.lilly.ba

Ova Izjava o autorskom pravu (Copyright Policy) primjenjuje se na ovu internet stranicu, kao i na bilo koju e-mail poruku, tekstualnu poruku ili bilo koji drugi elektronski sadržaj koji primite kao odgovor Eli Lilly B-H d.o.o. Sarajevo (dalje: Lilly) na Vašu "opt-in"registraciju (dalje:"Sadržaj").

Sve sto pročitate ili vidite na ovoj stranici zaštićeno je autorskim pravima ili na neki drugi način zaštićeno i u vlasništvu "Lillyja" ili treće strane, koja je izdala licencu ili ovlaštenje za "Lilly" za pravo korištenja ovakvih materijala. Kada nije izričito drugačije navedeno, ništa što pročitate ili vidite na ovoj stranici ne smije se kopirati ili koristiti osim na način kako je navedeno ovim pravilima i Uvjetima korištenja ove internetske stranice ili uz prethodnu pismenu saglasnost dobivenu od "Lillyja".

Eli Lilly and Company i s njim sva povezana društva (također nazvana "Lilly") ovim Vas ovlašćuju da printate pojedinačne stranice s ove stranice ili kao dijelove Sadržaja, osim ukoliko nije drugačije izričito naznačeno, isključivo za Vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu radi stjecanja znanja o uslugama i proizvodima koje "Lilly" nudi ili radi Vaše nekomercijalne upotrebe povezane sa zdravstvenom zaštitom ili edukacijom. Ukoliko ste profesionalni zdravstveni radnik ili pružate zdravstvenu zaštitu, možete printati pojedinačne stranice s ove stranice ili iz Sadržaja, osim ukoliko nije drugačije izričito naznačeno, te dijeliti podatke i materijale s drugima.

Nikakvo drugo dopuštenje nije Vam dato te nije dopušteno printati, umnožavati, reproducirati, distribuirati, davati pravo licence, prenositi, prodavati, emitovati, unositi sadržaj (upload), preuzimati sadržaj (download), pohranjivati, prikazivati u javnosti, mijenjati, modificirati ili stvarati izvedena djela iz/od Sadržaja.

"Lilly" ne garantuje, niti tvrdi da Vaše korištenje bilo kojeg materijala na ovoj stranici ili onog koji je uključen u Sadržaj neće kršiti prava trećih osoba. Ova stranica i sadržaje koje nudi su prezentovani "kakvi jesu". "Lilly", s njim povezane osobe, nosioci licence i dobavljači, do zakonom dopuštenih granica isključeni su ili ograničeni od bilo kakve odgovornosti, te izjavljuju da ne garantuju niti daju bilo kakve garancije, bilo izrečene ili nagoviještene, zakonske ili na drugi način, uključujući ali ne, ograničavajući se na podrazumijevane garancije tržišne adekvatnosti, nepovredivosti prava trećih osoba i primjerenost svojstva za posebnu upotrebu.

Ovo dopuštenje nije prijenos prava vlasništva, a pod ovim dopuštenjem ne smijete: koristiti materijale za bilo kakve komercijalne svrhe ili za bilo kakvo javno prikazivanje (komercijalno ili nekomercijalno), uklanjati autorska prava, zaštitni znak ili druge vlasničke zapise iz materijala, prenositi materijale na drugu osobu ili server.

Kada nije izričito drugačije navedeno, svi znakovi, logo, nazivi, dizajni i robne marke na ovoj stranici ili u Sadržaju žigovi su ili robne marke koje se nalaze u vlasništvu "Lillyja" ili ih "Lilly" koristi na osnovu licence. Korištenje ili nedopušteno korištenje bilo koje od ovih oznaka izričito je zabranjeno, te "Lilly" zadržava pravo da poduzme sva zakonom dopuštena sredstva da zaštiti svoja prava i interese.

Ništa što je navedeno na ovoj stranici ili u Sadržaju neće se smatrati da je, bilo izričito bilo prešutno, ili na bilo koji drugi način, bilo kakvo pravo Vama ili trećim licima u pogledu bilo kojeg patenta ili žiga koji ima "Lilly", s njim povezane osobe ili bilo koja treća osoba.
Kada nije izričito drugačije navedeno, ništa što je navedeno na ovoj internetskoj stranici neće se smatrati da je, bilo izričito, prešutno, ili na bilo koji drugi način, pravo u pogledu bilo kojeg "Lillyjevog" autorskog prava.

Vaše korištenje ove stranice podliježe primjeni Uvjeta korištenja i Pravila o privatnosti.