KONTAKT

Eli Lilly B-H d.o.o.
Azize Šaćirbegović 1/2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel:+ 387 33 263 670
Fax:+ 387 33 216 686

Medicinske informacije i prijave neželjenih efekata lijeka
Tel: +387 33 263 670
Fax: +387 33 216 686
BH_info@lists.lilly.com